BOZOK ÜNİVERSİTESİ

GÖREV LİSTESİ


ADI SOYADI

ÜNVANI

GÖREVLERİ

D.HAT

Ayhan PALAZ

Daire Başkanı (Makine Mühendisi)

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı olarak birim personelinin iş ve işlemleri takip etmek, görevlendirmek ve İdarece verilen diğer işlerle ilgili olarak personele iş paylaşımı yapmak.

1135

Emre ÖLMEZ

Şube Müdürü (Elektrik-Elektronik Mühendisi)

Şube Müdürlüğü yanında İdarece ve Başkanlık Makamınca kendisine verilen görevleri yürütmek, idari ve teknik personelin iş ve işlemlerini takip etmek, Daire Başkanına vekalet etmek.

1143

Ahmet Muhammed ACER

Elektrik-Elektronik Mühendisi

OG-AG enerji nakil hatları, bina içi elektrik tesisatları, kampüs içi ve dışı dış aydınlatma tesisatlarının projelendirilmesi, yaklaşık maliyet ve metraj hazırlama, kontrollük görevi, geçici ve kesin kabul işlemleri gerçekleştirmek.

1199

Talip ÇAY

Elektrik-Elektronik Mühendisi

Asansör ve Jeneratör bakım-onarım takibi, yaklaşık maliyet ve metraj hazırlama, kontrollük görevi, geçici ve kesin kabul işlemleri gerçekleştirmek, bina içi elektrik tesisatları, kampüs içi ve dışı dış aydınlatma tesisatlarının projelendirilmesi

1176

Anıl CEYLAN

Makine Mühendisi

İhale işlem dosyalarının oluşturulması, ihale öncesi ve sonrası işlemlerin takibi, EKAP satın alma sorumlusu görevini yürütmek, mekanik tesisat kontrollüğü yapmak, İKİS  veri girişi yapmak, geçici ve kesin kabul işlemleri yapmak.

1145

Muhammed AKSUOĞLU

İnşaat Mühendisi

İnşaat işleri proje hazırlığı, yaklaşık maliyet ve metraj işleri, ihale komisyon üyeliği, inşaat kontrol işleri, doğrudan temin işleri, geçici ve kesin kabul işlemleri yapmak.

1147

Rabia Nur HARMANCI

İnşaat Mühendisi

İnşaat proje hazırlığı, inşaat işleri yaklaşık maliyet-metraj hazırlama, ihale komisyon üyeliği, inşaat kontolörlüğü, geçici ve kesin kabul işlemleri yapmak

1136

Fatih AYAZOĞLU

İnşaat Mühendisi

İnşaat işleri proje hazırlığı, yaklaşık maliyet ve metraj işleri, ihale komisyon üyeliği, inşaat kontrol işleri, doğrudan temin işleri, geçici ve kesin kabul işlemleri yapmak.

1142

Melek KAPLAN

Peyzaj Mimarı

Keşif ve metraj hazırlama, kontrolörlük görevi yürütmek, yaklaşık maliyet hazırlamak, çevre düzenleme ve peyzaj işlerini yürütmek ve denetlemek.

1148

Alper SATIR

Elektrik Teknikeri

Elektrik işleri kapsamında; Ölçüm ve keşif işlemleri yapmak, röleve almak, proje hazırlamak, yaklaşık maliyet hazırlamak, metraj hazırlamak, imalat kontrolü yapmak, hak ediş düzenlemek, geçici kabul ve kesin kabul işlemlerini gerçekleştirmek.

1299

Fatma SATIR

İnşaat Teknikeri

Sari inşaat ve onarım işlerinde kontrollük görevi yürütmek, inşaat ile ilgili işlerde; röleve almak, proje hazırlamak, yaklaşık maliyet hazırlamak, metraj hazırlamak, imalat kontrolü yapmak,hak ediş düzenlemek, geçici kabul ve kesin kabul işlemlerini gerçekleştirmek.

1136

Yusuf  SAVAŞ

Tarım Makineleri Teknikeri

Doğalgaz abonelik işleri, mekanik arızalara müdahale(su-doğalgaz-kanalizasyon), kampüs için temin edilen su kaynaklarının ve su depolarının tamir, bakım, kontrol işleri.

1146

Serdar ASLAN

Endüstriyel Elektronik Teknikeri

KBS Harcama Yönetim Sistemi üzerinden ödeme emri belgesidüzenlenmesi, tahakkuk ettirilmesi, ödeme yapılacak firma yada kişilere ait sgk ve vergi borcunun sorgulanması işleri, Hukuk Müşavirliğince gönderilen İcra ve temlik yazılarının takibinin yapılması.

1149

Harun ARSLAN

İnşaat Teknikeri

İnşaat işleri proje hazırlığı, yaklaşık maliyet hesaplaması, inşaat kontrollüğü, doğrudan temin işleri, geçici ve kesin kabul işlemleri yapmak.

1147

Hasan AKDOĞAN

Elektrik Teknisyeni

Kampüs içi elektrik işlerinin yapılması ve kontrolü, elektrik tesisatlarının kontrol, bakım ve tamiratlarının yapılması, arıza durumunda ilgili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi, peyzaj işlerini yürütmek.

1148

Resul CANKURTARAN

Elektrik Teknisyeni

Kampüs içi elektrik işlerinin yapılması ve kontrolü, elektrik tesisatlarının kontrol, bakım ve tamiratlarının yapılması, arıza durumunda ilgili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi.

1146

Ersin SEVİNÇ

Bilgisayar İşletmeni

Yazı İşleri Birimi’nde; giden evrak işleri kapsamında kurum içi ve kurum dışı  yazıların hazırlanması,  imzaya sunulması ve takibi.Kısmi zamanlı öğrencilerden sorumlu olmak.

1141

Kamil GÜNEŞ

Bilgisayar İşletmeni

Taşınır kayıt kontrol yetkilisi, izin işleri sorumlusu,gelen ve giden evrak kayıt işlemleri

1141

Ethem BAŞTÜRK

Şirket Elemanı

Daire Başkanı, Şube Müdürü, İnşaat Mühendisleri ve İnşaat Teknikerleri tarafından kendisine verilen telefon, data, ses sistemi vs gibi işleri yapmak, arızalara müdahale etmek, bakım onarım işlerini yürütmek

2025

Veysel TUNA

Şirket Elemanı

Daire Başkanı, Şube Müdürü, İnşaat Mühendisleri ve İnşaat Teknikerleri tarafından kendisine verilen elektrik ile ilgili işleri yapmak, arızalara müdahale etmek, bakım onarım işlerini yürütmek.

2025

Bekir EROL

Şirket Elemanı

Su depolarından sorumlu olmak, bina pis ve temiz su arızalarına müdahale etmek, dış tesisat bakım ve onarımları yapmak, bina yağmur iniş boruları ile kanalizasyon tesisatı ve sondaj kuyularının bakım onarım işlerini yapmak.

7266

Yaşar ŞENGÜL

Şirket Elemanı

Su depolarından sorumlu olmak, bina pis ve temiz su arızalarına müdahale etmek, dış tesisat bakım ve onarımları yapmak, bina yağmur iniş boruları ile kanalizasyon tesisatı ve sondaj kuyularının bakım onarım işlerini yapmak.

7266

Ümmügülsüm GÖĞÜŞ

Sekreter

Daire Başkanı ve tüm daire çalışanlarının telefon işleri, faks vs trafiğini yönetmek, Daire Başkanlığı makamının temizliğini yapmak, çiçek ve bitkilerin bakımını yapmak, ilgili personel olmadığı zamanlarda çay ocağından sorumlu olmak.

1071

Aynur KAPLAN

Şirket Elemanı

Birim temizlik işleri yanında çay ocağından sorumlu olmak, İdarece verilen diğer işleri gerçekleştirmek.

1072

       

DÜZENLEYEN

                                                     ONAYLAYAN

 

Talip ÇAY
   Elektrik-Elektronik Müh..

                                                     Ayhan PALAZ
                                                      Yapı İşl. Ve Tek. Dai. Bşk.V.

 

 

 • koeb perilax

  link perilax 5mg go
  Yerköy Kaz Üretim Çiftliği OG Tesisi
  Tarih:30.06.2016| Devamı
 • Muhtelif Onarım Tadilat İşleri İle Mühendislik Fakültesi Bina Güçlendirmesi İhale İlanı
  Tarih:29.06.2016| Devamı
 • efexor yan etki

  efexor etkileri efexor 0 75 mg efexor ocd
  Erdoğan Akdağ Kampüsü Çevre Aydınlatması İhale İlanı
  Tarih:29.06.2016| Devamı
 • Erdoğan Akdağ Kampüsü Çevre Düzenlemesi ihale ilanı
  Tarih:13.06.2016| Devamı
 • Ziraat Fakültesi Çevre Düzenlemesi
  Tarih:03.06.2016| Devamı
 • İhale İlanı Çevre Aydınlatma
  Tarih:27.05.2016| Devamı
Copyright © 2011 Bozok Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı