BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Başkanlığımızın Görevleri


 

1. Üniversitemiz yatırım projesinde yer alan üst yapı ve alt yapı projelerinin hazırlanması veya proje alımının gerçekleştirilmesi,

2. Üst yapı, alt yapı ve tesislerin yaklaşık maliyet çalışmalarının yapılması,

3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapım ve proje hizmet alımı ihalelerinin yürütülmesi,

4. İhalesi sonuçlandırılmış işlerin Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi,

5. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında sözleşmeye bağlanan işler için hak edişlerin düzenlenmesi,

6. Yapımı tamamlanan bina ve tesislerin geçici ve kesin kabul işlemlerinin yürütülmesi,

7. Mevcut bina ve tesislerin onarım-tadilat işlerinin yapılması,

8. Doğrudan temin yolu ile yapım ve proje hizmet alımı işlerinin yürütülmesi,

9. Isıtma-soğutma sistemlerinin, asansörlerin, jeneratörlerin, su depolarının, telefon santrallerinin işletilmesi, periyodik bakımlarının ve onarımlarının yapılması ya da yaptırılması,

10. Kampüs yerleşim planına göre çevre düzenleme çalışmalarının yapılması,

11. Üniversitemize bağlı bina veya tesislerin içme suyu, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik ihtiyaçlarının giderilmesi,

12. Üniversitemiz adına kayıtlı tapu veya tahsisli taşınmazlara tahsis belgeleri, bina ruhsatlarının alınması gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak teknik işlerin yürütülmesi.

 • koeb perilax

  link perilax 5mg go
  Yerköy Kaz Üretim Çiftliği OG Tesisi
  Tarih:30.06.2016| Devamı
 • Muhtelif Onarım Tadilat İşleri İle Mühendislik Fakültesi Bina Güçlendirmesi İhale İlanı
  Tarih:29.06.2016| Devamı
 • efexor yan etki

  efexor etkileri efexor 0 75 mg efexor ocd
  Erdoğan Akdağ Kampüsü Çevre Aydınlatması İhale İlanı
  Tarih:29.06.2016| Devamı
 • Erdoğan Akdağ Kampüsü Çevre Düzenlemesi ihale ilanı
  Tarih:13.06.2016| Devamı
 • Ziraat Fakültesi Çevre Düzenlemesi
  Tarih:03.06.2016| Devamı
 • İhale İlanı Çevre Aydınlatma
  Tarih:27.05.2016| Devamı
Copyright © 2011 Bozok Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı